Veckobrev v. 39

I veckan har vi arbetat med bokstaven Rr då räven Rut flyttat in i sagoskogen. Vi har övat på ljudet, stavat ord och tränat hur Rr formas. I matematiken har vi arbetat med siffran 2 i vår bok om siffror. Varje morgon övar vi även på 10-kompisarna, 5-hopp (+10 hopp) och innebörden av likhetstecknet.

Tyvärr har det varit mycket stökigt i klassen även denna vecka vilket har gjort att vi inte haft arbetsro och många elever tycker det är jobbigt. Ljudnivån är hög, elever springer omkring, in och ur klassrummet och kastar saker. Varje morgon och varje lektion påminner vi varandra om våra klassrumsregler och att visa respekt för våra klasskamrater. Värdegrunds arbetet är ständigt närvarande. Prata gärna med era barn om varför vi går i skolan, vikten av att ge varandra arbetsro och att vi inte använder fula svordomar och annat i skolan. Jag vet att många av er ständigt pratar med era barn och jag uppskattar det mycket! Tillsammans kan vi vända detta:)

Måndag 28/9 och tisdag 29/9 är studiedagar och skolan är stängd. Fritids är öppet som vanligt.

Trevlig helg!

Hälsningar

Jessica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *