Veckobrev v. 18

Första veckan i maj avklarad. Enligt kalendern är det vår men vädret har inte riktigt bjudit på sol och värme. Det har varit blött och kallt och jag vill påminna om att se till att eleverna får med sig lämpliga ytterkläder samt extra kläder.

Denna vecka har vi börjat arbeta med den nya matematikboken. Vi har gått igenom talområdet 10-20 samt ental och tiotal. Ett nytt och lite krångligt område som vi kommer att fortsätta arbeta med ett par veckor. Vi har även arbetat med begreppen före och efter, större och mindre samt hälften och dubbelt. Dessa begrepp kommer vi varje vecka fram till sommarlovet att öva på så att vi verkligen förstår dem. I svenskan har vi arbetat med bokstaven Bb som i björnen Beda. Vi har arbetat i våra svenskhäften och skrivit meningar. Vi har även denna vecka introducerat läsförståelse böcker som vi kommer att arbeta med framöver. Dessa böcker kommer vi att arbeta med i par där eleverna även ska öva på samarbete. I NO har vi lärt oss om björnen, närmare bestämt brunbjörnen.

I SO har dels arbetat med värdegrund där vi pratade om hur elaka ord kan skada en person på djupet, dels arbetat vidare med solrosens livscykel. Vi har repeterat solrosens stadier (från frö till blommande blomma). I fredags gick vi ut och planterade egna solrosor som vi ska följa under resterande läsår. Vi ska skriva loggbok där vi antecknar hur vi gått tillväga ända från planteringen fram till skolavslutningen. Spännande! Dessa solrosor är elevernas egna som de sedan kommer att få ta hem om de vill.

Viktiga datum:

13/5 röd dag, skola och fritids stängt

14/5 klämdag, skolan stängd men fritids öppet som vanligt

Vänliga hälsningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *